Skrivet av: Gil John | 29 september 2009

Pirater bakom galler

Rubriken på det här blogginlägget skulle vara något som jag gärna ser i tidningarna efter att hovrätten har behandlat fallet om The Pirate Bay.

Till skillnad från min bloggkollega är jag av uppfattningen att giriga individer som på allehanda sätt försöker rättfärdiga att man faktiskt tillskansar sig något man ej har betalat för hör hemma bakom galler lika mycket som en individ som stjäl en bil. Det finns massor med artister, skådespelare, musiker och författare som alla lever på att människor faktiskt köper deras verk. Dessa förtjänar att få betalt för sitt arbete.

Jag kan hålla med om att t.ex. fattiga studenter kanske inte har tillgångarna som krävs för att köpa all den musik eller underhållningen som man faktiskt vill ha. Men bara för att du inte har tillgångarna till att köpa en vara betyder det inte att du får den moraliska rätten att tillskansa dig den på annan väg. Det skulle vara så mycket ärligare om piraterna faktiskt erkänner hur det ligger till: ”Nej, jag tänker inte betala för varan därför att jag inte tycker att den är värd priset/etc.” istället för att hyckla om att artisters kreativitet och kulturen endast drivs framåt genom fri fildelningen.

Ska dock också tillägga att jag kan acceptera att det finns en del pirater som faktiskt är av åsikten att kulturen endast drivs framåt genom fri fildelning och att verkligen tror att det är av godo. Men den stora majoriteten tror jag endast tittar i sin plånbok för att därefter surfa in på The Pirate Bay eller annan valfri fildelningssajt.

Som sagt, jag och min bloggkollega är långtifrån överens om allt. Detta är en av de frågorna men våra positioner kan bägge motiveras utifrån ett liberalt/borgerligt/konservativt hållningssätt. Den mångfacetterade borgerliga familjen är fascinerande och komplex. Jag tror att vi bägge också kan förstå varandras ställning i frågan men vi väljer respektfullt att inte hålla med.

En annan sak som kan tilläggas är att vi i stort sett är överens om integritetsfrågorna när det kommer till internet och övervakning eftersom jag särar på dem och frågan om illegal fildelning.

Annonser

Responses

 1. Om du inte har råd att köpa någonting och istället kopierar det så är det inget uteblivet köp. Om vi för ett ögonblick undantar vad lagen säger, tycker du ändå att det är omoraliskt trots att det inte finns något brottsoffer? (se’n är det ju en annan sak att lagen inte kan vara skriven på ett sätt som grundar sig på tankeläsning för att avgöra huruvida en exemplarframställning motsvarar ett uteblivet köp eller ej).

  Hur ser du allmänt på upphovsrättens skyddstider? Hur länge bör en CD-inspelning skyddas från att den spelats in? Ungefär hur länge bör verk som omfattas av den egentliga upphovsrätten (tex. kompositioner, böcker, texter) skyddas från det att de skapas?

  Ser du på upphovsrätten som en från början given individuell rättighet eller som ett resultat av en kulturpolitisk ambition att uppmuntra skapande för att det ska komma allmänheten till del?

  • Hej Tor!

   Du tillskansar dig fortfarande nögonting du inte har rätt att införskaffa eftersom upphovsmakaren vill ha, och förtjänar, ersättning för det arbete han lagt ner. Sen om det tekniskt sett är att kopiera eller stjäla hör kanske till saken om man vill diskutera det på ett mer tkeniskt plan. Men det jag är intresserad av är det faktum att du använder dig av något som något har lagt ner arbete på att skapa och som denne då vill ha betalt för. Därför blir det, oavsett hur man vill vrida och vända på det, någonting som moraliskt aldrig kommer att kunna försvaras.

   Javisst, det må vara en ”naiv” syn på frågan och möjligtvis inte heller någonting som tar hänsyn till de tekniska framsteg som har gjorts. Det kan jag ”erkänna” på en gång. Men det är min principiella utgångspunkt. Antar att du från mitt svar också då själv kan dra slutsatsen att jag ser på upphovsrätten som en rättighet.

   En fråga som är intressant är hur ni som är för fildelning anser att artister, författar, kompositörer etc. Jag tror inte att jag so far har hört en lösning på den frågestllning som faktiskt är rimlig.

 2. Hej Thomas,

  Om någon otillåtet kopierar ett av upphovsmannen publicerat verk som hon annars inte hade köpt (och detta verkligen stämmer), håller du under de förutsättningarna med om att ingen drabbas av någon skada?
  Om nej, förklara gärna vad skadan består i. Om ja, hur kan man moraliskt motivera att någon straffas för en handling som inte skadat någon?

  Jag tror förresten att du missförstår mig litet. Jag är varken fildelare eller förespråkar någon speciellt teknisk syn på frågan. Ska man ha en upphovsrätt som gäller även privatpersoners icke-kommersiella förehavanden, då är man nog också så illa tvungen att låta den omfatta även de handlingar som egentligen inte motsvarar uteblivna köp eftersom det skulle vara omöjligt att bevisa det ena eller andra med mindre än tankeläsning. Däremot kan jag inte finna något omoraliskt i kopiering som inte motsvara uteblivna köp.

  Du får hemskt gärna svara på mina två frågor om skyddstiderna. Det vore intressant att höra vad du tycker om dem.

  Jag ser inga större problem med en balanserad upphovsrätt med frikostiga undantag för amatörverksamhet och icke-kommersiell användning och med väl avvägda skyddstider. Huvudproblemet är att upphovsrätten idag får så många följdverkningar på rätten till integritet, nätneutralitet och i längden ett fritt och öppet internet. När stater dessutom börjar utdela straff endast grundat på misstanke och erbjuder rättslig prövning endast efter att straffet verkställts (så som Frankrike nu vill göra), då måste man ta sig en allvarlig funderare. Visst är det ett krux hur skapande människor ska motiveras, men det är likaledes ett krux hur vi ska bibehålla rättsprinciper och ett öppet samhälle där medborgarna kan känna tilltro till staten.

  • Jag förstår absolut din poäng om ”skada”, men rätten till ditt eget arbete kommer, och borde, alltid väga tyngre för mig. Om det orsakar skada eller inte blir för mig sekundärt. Det du skapar har du rätten att bestämma över som du behagar.

   Hur länge en skiva bör vara skyddad av upphovsrätten är inte en helt okomplicerad fråga. Om jag ska vara konsekvent i frågan om rätten till det arbete du skapat och tillverkat så borde jag nog svara ”livet ut”.

   Jag kan inte annat än hålla med dig rörande Frankrikes idéer dock. Att utdela straff baserat på misstankar hör inte hemma i ett demokratisk land med en rättssäkerhet värd namnet.

  • Ska väl tillägga att även jag inser problemen i en rigid upphovsrätt som utan undantag sträcker sig ända till graven. Det går nog att hitta en balans, det är ajg vöertygad om. Men dagens debat toch mediebevakning ger mig endast känslan av att alla artister ska arbeta gratis helt tuan ersättning eller rättigheter till deras arbete. Och det är någonting som måste nyanseras.

 3. Tack för svaret. Varför menar du att de som skyddas av upphovsrätten måste skyddas livet ut när inte de som skyddas av patenträtten gör det? Är upphovsrätten en individuell rättighet och patent inte en sådan rättighet? Vilka principer avgör hur lång skyddstiden bör vara?

  Tolkar jag dig rätt att du alltså vill förkorta dagens skyddstider med 70 år?

  Om ingen kommer till skada, varför behöver under de tidigare förutsättningarna upphovsmannen kontrollera verket efter att han/hon publicerat det? Låt oss bortse från publicering utan upphovsmannens tillstånd (vilket är en allvarlig integritetskränkning) och annan användning än sådan där privatpersoner endast för eget bruk tar del av ett verk. Det faktum att ytterligare en person tar del av verket förändrar ingenting som jag ser det. Jag kan inte se något omoraliskt med det även om jag inser att det inte går att ha lagar som särskiljer uteblivna köp och icke uteblivna köp.

  • @ Tor: Det har du lyckats tolka helt korrekt.

   Jag önskar att jag kunde ge dig ett svar angående patenträtten men jag är icke nog påläst på hur den fungerar och om/vilka undantag det finns från den. Sen har jag för mig att jag uppmärksammat någon artikel där patentverk världen över godkänt minst sagt underliga patent.

   Angående din tredje paragraf är det precis som du skriver i ditt senaste inlägg. Jag håller principen om rätten till ditt arbete eller det/dem verk du producerat väldigt högt och att den enda möjligheten att få tillgång till det någon annan har producerat/tillerkat/komponerat är tack vare att upphovsmakaren avtalar bort sin exklusiva rätt till det som han eller hon har skapat.

   Jag tror den stora meningsskillnaden mellan mig och fildelarna är att jag ser musik, film och konst som vilka andra varor som helst samtidigt som jag inte ändrar uppfattning gälland eprincipen till ditt eget arbete/det du skapat.

   Jag avslutar den här diskussionen nu men är säker på att den återkommer i något senare blogginlägg. Jag ska för övrigt titta närmare på vad Kinsella skrivit. Inte läst något av honom.

 4. att giriga individer som på allehanda sätt försöker rättfärdiga att man faktiskt tillskansar sig något man ej har betalat för hör hemma bakom galler lika mycket som en individ som stjäl en bil
  Huruvida helt vanliga jobbare – studenter och tonåringar kan anses ”giriga individer” och huruvida dessa ”tillskansar sig något man inte betalar för” när de utan några som helst kommersiella vinstintressen delar filer de själva förfogar över med varandra kan diskuteras

  Idag finns det hur mycket som helst man ”inte betalar för” och det är inte alls så suspekt som författaren av detta inlägg vill låta påskinna – Han använder antagligen själv en gratis webläsare – läser gratis nyheter online – har ett eller några gratis datorprogram på sin dator eller ett gratis email konto – I den reella världen läser folk böcker – lyssnar på musik och ser filmer gratis (och kan även kopiera dem) via dem svenska biblioteken utan att en enda kotte blir upprört över det – Argumentet att biblioteken ersätter upphovsmän på något sätt kan motargumenteras med att användare av alla sorters digitala minnen – dvs inte bara datoranvändare utan även de som har digital kameror – mobiltelefoner mm idag betalar en extra skatt på dem till förmån för upphovsmän – Summan som tas in överstiger vida den som biblioteken ersätter upphovsmän med

  Det handlar inte om ”fattig” eller om ”stöld” och andra myter som upphovsrättsivrarna ständig framför – Det är inte en strid mellan ”giriga” individer och utsatta artister och andra upphovsmän – Det handlar om en strid mellan stora amerikanska ekonomiska särintressen och internetanvändarna över hela den utvecklade delen av världen – Det är dessa särintressen med gigantiska ekonomiska resurser – mäktiga köpta politiska bundsförvanter och lobbyorganisationer i alla utvecklade nationer som med hot och påtryckningar ständig arbetar för en lagstiftning som går deras väg på bekostnad av allmänheten som hela tiden ser sina demokrtaiska fri och rättigheter kringskurna – Om upphovsrättsinstiftarna kunde se hur deras intentioner med upphovsrätten misstolkas och missbrukas för att jaga enskilda individer som utan kommersiella vinstintressen delar filer de själva förfogar över med varandra så skulle de vrida sig i sina gravar

  Ser man på utveckligen idag så har dessa särintressen helt förlorat intresset för enskilda fildelande individer – De har insett det lönlösa i strategin – Idag ansätter dessa särintressen internetoperatörer och bittorrentsajter över hela världen

  Författaren av inlägget ovan är efter sin tid – han har koncentrerat sig på dem över 2 miljoner av hans svenska bröder och systrar som han utan vidare beskyller för ”girighet” men förbiser helt hur främmande särintressen härjar i Sverige och uppträder som myndigheter – Alla har idag en arbetskompis – en granne – en vän – en släkt ett barn eller barnbarn som fildelar och majoriteten av det svenska folket inser instinktivt att detta aldrig borde klassas som brottslig eftersom de som hävdar ”brott” och ”stöld” aldrig har kunnat visa upp några som helst fakta och/eller vetenskapliga studier som har kunnat stödja deras påståenden att den sk illegala fildelningen orsakar ekonomisk lidande för upphovsmän eller leder till kulturens bortvittring

  Aldrig förr produceras det så mycket musik – filmer – böcker – datorspel mm som idag och aldrig förr har det funnits så många framgångsrika upphovsmän alla kategorier – och aldrig förr lägger människorna ned så mycket pengar på kulturupplevelser som idag – Faktum är att det inte är fildelarna som är upphovsmäns fiende utan de är de fakto deras största fans som villig betalar stora pengar på att lyssna på och uppleva deras favoritartister eller se en bra film – Författaren bör bära det i minnet innan han beskyller så många av hans medsvenskar för girighet och brottslighet – I själva verket borde det vara brottslig att en regering kan stifta lagar som – utan gedigna fakta och vetenskapliga studier – kriminaliserar 1/4 del av sin egen läs- och skrivkunniga befolkning och som ger amerikanska särintressen befogenheter att spionera på – hota och utpressa svenska medborgare – Man har faktisk bättre argument för att förbjuda att gå mot röd gubbe eller att köra för fort än för att stoppa den sk illegala fildelningen

  • @Donsan: Tekniska landvinningar eller det faktum att t.ex. Sony är ett stort företag har ju absolut inget med principen om rätten till sin eget arbete/produkt att göra. En artist sluter ett avtal emd ett skivbolag och skivbolaget äger då rättigheterna till det som artisten producerar. Bara för att motparten som du som konsument ska ingå avtalet med råkar ha ett par miljarder på banken så förändrar det ju inte det grundläggande.

   Men som jag svarade till Tor tidigare, mer debatt om pirater vid ett senare tillfälle.

 5. Donsan,
  jag tror att du skulle vinna på att skriva litet kortare och försöka lyssna av litet bättre var den som du debatterar med står – bara ett par tips i all välmening. Thomas L verkar ju vara emot åtgärder som kränker integriteten eller underminerar grundläggande rättsprinciper. Grundfrågan handlar, om jag uppfattat det rätt, om principen om rätten till sitt arbetes frukter. Själv tror en sådan rätt är omöjlig att hävda på ett konsistent sätt och att det bygger på ett missförstånd av Lockes arbetsteori. Stephen Kinsella är en av dem som utrett detta på ett föredömligt sätt.

  Om man ser upphovsrätten som en från början given individuell rättighet så blir inte anförandet av det låga stödet för strikta upphovsrättslagar ett speciellt övertygande argument. Bättre då att diskutera om den rimligen kan ses som en rättighet av detta slag.


Kategorier

%d bloggare gillar detta: